جستجوی دکتر احمدی منش

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
افتخارات و تقدیرها
افتخارات و تقدیرها

بیش از ده‌ها تقدیرنامه از ادارات و سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، دانشگاه‌ها و...

3- دوره MPS "رهبران ثروت‌آفرین" (ویژه صاحبان شرکت‌ها و بیزینس‌ها)
3- دوره MPS "رهبران ثروت‌آفرین" (ویژه صاحبان شرکت‌ها و بیزینس‌ها)

‘‘داشتن یک مربی استراتژیک’‘ باعث عبور شما از تنگه‌های شغلی و سازمانی می‌گردد که گاهاً میلیاردها تومان ارزش مادی و معنوی سازمان را ارتقاء می‌دهد و از ضررهای بزرگ اقتصادی و اعتباری جلوگیری می‌نماید...