جستجوی انگیزه

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
B) تفاوت دوره MPS با سایر دوره‌های آموزشی
B) تفاوت دوره MPS با سایر دوره‌های آموزشی

یک نفر از محمدعلی‌ کلی پرسید: شما الان قهرمان جهان هستید، پس چرا هنوز هم مربی دارید؟ او لبخندی زد و گفت: انسان هرگز نباید خود را از داشتن مربی بی‌نیاز احساس کند، حتی اگر قهرمان جهان باشد.