خودت را جای خدا بگذار.

همراهان گرامی سلام

آیا شما جزء افرادی هستید که از شرایط زندگی‌شان ناراضی‌اند و دائماً به دنبال تغییر آن هستند؟!

اگر چنین است باید به عرض‌تان برسانم، چیزی که باید تغییر کند، "عادت ناسپاسی" شماست. باید بیاموزید که قدرِ نعمت‌های الهی را بدانید، فقط در این صورت است که زندگی‌تان عوض خواهد شد. در این رابطه، احادیث و توصیه‌های بزرگان و دانشمندان، فراوان به چشم می خورد.

راستی اگر شما جای خدا بودید و بندگانی غُرغُرو داشتید، چه می‌کردید؟! ...

قطعاً با بندگانی که حمدتان را می‌گفتند و شکرِ نعمت‌های‌تان را بجا می‌آوردند، به خوبی رفتار کرده و نعمت بیشتری به آنها عطا می‌کردید، ولی باید خدا رحم می‌کرد به حال بندگان ناشکرتان!

خدا را شکر که او مانند ما نیست و رحمت و برکتش را بر سر تمام بندگانش یکسان می‌بارد، اما نکته مهم این است که ناسپاسی (فکر و گفتار منفی) موجب جذب بیشتر بیماری، بدبختی، قرض، ناکامی و... شده و شکر نعمت (فکر و گفتار مثبتِ ناشی از دیدن و توجه به داشته‌ها) باعث جذبِ بیشتر سلامت، خوشبختی، ثروت، موفقیت و... می‌گردد.

پس متوجه می شویم که رفتار شکر و سپاس، نه فقط دلیل مذهبی بلکه منافع خود انسان را در بردارد. ناسپاسی در را بر روی نعمات نامحدود خداوند بسته و مانع ورود آنها به زندگی‌مان می‌شود و هرچه بیشتر گله و شکایت کنیم، این در محکم‌تر و ورود نعمت‌ها سخت‌تر می‌گردد.

از نظر علمی و براساس نظریه فیزیک کوانتوم، زمانی که نسبت به وجود برکات زندگی ناسپاس هستیم، (آنها را نمی‌بینیم یا توجهی به آنها نداریم) و فقط به مسائل منفی و کمبودهای زندگی و اطرافیان‌مان توجه می‌کنیم، ذهن ما به دلیل قدرت جاذبه قوی و در اثر تکرار رفتار ناسپاسی، کمبودهای زندگی‌مان را بیشتر کرده و روز به روز از میزان و کیفیت موفقیت‌ها و خوشی‌های‌مان می‌کاهد.

شکرِ نعمت، نعمتت افزون کند          کفر، نعمت از کفت بیرون کند

آری عزیزان!‌

بودن دائمی در راه موفقیت ساده است، به شرطی که به اجرای اصول ساده موفقیت عادت کنیم.

به امید مفید و مؤثر بودن‌تان برای جامعه و سربلندی‌تان در دو جهان

شاد و پرتوان باشید

مرتضی احمدی­‌منش

 

 

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha