برای آب خوردن فقط باید آب خورد!

جوانی از مشکلات زندگی درمانده شده بود. به سمت شهری دوردست به راه افتاد و با خود می‌اندیشید که چگونه گره از کارش بگشاید؟!

با همین افکار برای صرف غذا به رستورانی رفت و آنجا با پیر فرزانه‌ای برخورد کرد.

پیر خطاب به جوان گفت: «جوان، به چه می‌اندیشی؟»

جوان که فقط محتاج دو گوش شنوا بود، بلافاصله مشکلات خود را با پیر مطرح کرد.

پیر پس از شنیدن مشکل مرد جوان خندید.

جوان مات و متحیر پرسید: به مشکلات به این بزرگی می‌خندی یا به درماندگی من؟!

پیر همچنان که می‌خندید، گفت: «به خامی تو» و ادامه داد: «یک نصیحت را از من بشنو و تا آخر عمر آویزه گوش‌ات کن.»

جوان که مشتاقانه به حرف‌های پیرمرد گوش می‌داد، سری تکان داد و گفت: حتماً...

پیرمرد با لبخندی که به لب داشت گفت: «در این دنیا فقط مرگ چاره ندارد.» و لیوان آبی که مقابلش روی میز بود را برداشت و جرعه جرعه نوشید و نگاه عمیقی به جوان کرد.

وقتی آب داخل لیوان تمام شد، خطاب به جوان گفت: «برای آب خوردن فقط باید آب خورد، نه اینکه بیندشی با بینی آب بخورم یا با گوش، با چنگال یا با قاشق. فقط باید آب خورد تا رفع تشنگی شود.»

پسر جوان در فکر فرو رفت و عزم دیار کرد، چون فهمیده بود برای برطرف کردن مشکلاتش فقط باید به راهکار آن اندیشیده و مشکل را حل کند.

آری عزیزان!

اگر علیرغم شرکت در کلاس‌ها و همایش‌های مختلف و مطالعه کتب بسیار در زمینه موفقیت، همچنان ناکام مانده‌اید، احتمالاً داستان فوق در مورد شما صدق می‌کند.

برای حل مشکلات و موفقیت در امور پس از افزایش دانش و آگاهی، فقط باید به آنها عمل کرد.

مشکل اصلی این است که به مشکل می‌اندیشیم، راهکارهایی هم به ذهن‌مان می‌رسد، اما فقط دور خود می‌چرخیم و از "انتخاب بهترین راهکار" و "عمل بلافاصله و قوی" غافلیم.

به امید مفید و مؤثر بودن‌تان برای جامعه و سربلندی‌تان در دو جهان

شاد و پرتوان باشید

مرتضی احمدی‌منش

 

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha