در اين کتاب هيچ اثری از جداول کالری، قد و وزن نمي‌بينيد و به هيچ‌وجه به شما خوردن غذاهای کم کالری و ورزش‌های طاقت فرسا پيشنهاد نمی‌شود. آموزه‌های اين کتاب بدون ايجاد هيچ‌گونه فشار جسمی و روحی، فقط با اصولی بسيار ساده و کاربردی در جهت تغيير باورهای ذهنی شما، باعث می‌شود که نه تنها به تناسب اندام برسيد، بلکه اعتماد به نفس‌تان نيز افزايش يابد. "با اين روش ريشه چاقی و لاغری را برای هميشه می‌خشکانيد."

نظرات و سوالات

ارسال نظر و سوال