این کتاب راهنمای ذهن قدرتمند انسان است و در آن نحوه استفاده از این نیروی بی‌پایان با روشی بسیار ساده و کاربردی ارائه شده است. محتوای کتاب بیان‌گر مکانیسم دستیابی به اهداف و خلق آینده دلخواه می‌باشد. علمی و کاربردی بودن این کتاب و نیز تناسب آن با فرهنگ دینی و ایرانی، باعث شده تا در مدتی کوتاه در ردیف پرفروش‌ترین کتاب‌های ایران قرار بگیرد. "کتابی که عموم می‌فهمند و خواص می‌پسندند."

نظرات و سوالات

18:15 1400/01/21

ارسال نظر و سوال