اين فيلم بر اساس فيزيک کوانتوم و در ادامه فيلم راز ساخته شده و باعث فهم عميق‌تر آن فيلم نيز می‌گردد. همچنين با معرفی جهان‌های موازی، به شما کمک می‌کند تا جهان‌بينی خود را گسترش داده و ديد جديدی نسبت به خود و دنيای اطراف‌تان داشته باشيد.

قسمت 1

فیلم What The Bleep (ادامه فیلم راز)

قسمت 2

فیلم What The Bleep (ادامه فیلم راز)

قسمت 3

فیلم What The Bleep (ادامه فیلم راز)

قسمت 4

فیلم What The Bleep (ادامه فیلم راز)

قسمت 5

فیلم What The Bleep (ادامه فیلم راز)

نظرات و سوالات

ارسال نظر و سوال