دکتر احمدی‌منش از سال 1377 در زمینه آموزش و سخنرانی فعال بوده‌اند. این فیلم در سال 82 ضبط گردیده و بخش‌هایی از سخنرانی‌های سال‌های قبل نیز در آن دیده می‌شود.

قسمت اول

مجموعه تصویری دکتر احمدی منش

قسمت دوم

مجموعه تصویری دکتر احمدی منش

نظرات و سوالات

ارسال نظر و سوال