محصولات تصویری

محصولات تصویری

دوره فشرده آموزشی "معجزه ذهن"

ايـن مجموعـه کاربـردی و مـؤثر با سخنرانی دکتر احمدی‌منش در 48 قسمت 30 دقيقه‌ای توليد گرديده و به شما می‌آموزد که در عين نداشتن هرگونه امکانات و شرايط، چگونه با قدرت ذهن‌تان به انواع موفقيت‌های چشم‌گير برسيد.

"پس از ديدن اين مجموعه، آرزو می‌کنيد که کاش سال‌ها پيش آن را ديده بوديد."

اطلاعات بیشتر

محصولات تصویری

سخنرانی سال 1382

دکتر احمدی‌منش از سال 1377 در زمینه آموزش و سخنرانی فعال بوده‌اند. این فیلم در سال 82 ضبط گردیده و بخش‌هایی از سخنرانی‌های سال‌های قبل نیز در آن دیده می‌شود.

اطلاعات بیشتر

محصولات تصویری

What The Bleep

اين فيلم بر اساس فيزيک کوانتوم و در ادامه فيلم راز ساخته شده و باعث فهم عميق‌تر آن فيلم نيز می‌گردد. همچنين با معرفی جهان‌های موازی، به شما کمک می‌کند تا جهان‌بينی خود را گسترش داده و ديد جديدی نسبت به خود و دنيای اطراف‌تان داشته باشيد.

اطلاعات بیشتر

محصولات تصویری

فیلم راز

حتمـاً بسياری از افراد را ديده‌ايد کـه از زنـدگـی معمولی، به‌طـور خودساخته به درجات بالا رسيده‌اند. در این فیلم قانون جذب برای خلق آرزوها بیان شده است.

اطلاعات بیشتر